scroll down

Storm Grupa

Sot, Storm Grupa përbëhet nga 10 kompani - STORM Computers, Supra Net, Storm Informatika, Proaxis, Optima OSN Engineering (Serbi), STORM ICT Kosovë, STORM ICT Maqedoni e Veriut, Rinels, DataBox dhe Notus IT. Së bashku ne kemi pothuajse 300 punonjës, dhe qarkullojmë rreth 40 milion Euro të ardhura brenda vitit,gjithashtu grupi vepron së bashku në rajon si një e tërë dhe deri më tani ka numëruar më shumë se 1.500 projekte të përfunduara, gjë që tregon fuqinë e familjes sonë të madhe teknologjike.

Storm ICT

Kompania e orientuar drejt zgjidhjes, e drejtuar nga inxhinierë të përgjegjshëm dhe me përvojë në fushën e zhvillimit, zbatimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve komplekse dhe integruese të informacion-komunikim të biznesit.

Storm ICT Maqedoni e Veriut 

STORM ICT në Maqedoni të Veriut është kompani e orientuar në zgjidhje të integruara e drejtuar nga inxhinierë të përgjegjshëm dhe me përvojë në fushën e teknologjisë informative dhe komunikimit.
STORM ICT në Maqedoni të Veriut është antari më i ri i Grupit STORM - Një ndër kompanitë udhëheqëse në Kroaci në fushën e zhvillimit, implementimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve komplekse dhe të integruara të teknologjisë informative dhe komunikimit për biznese. Ekipi i Grupit STORM përbëhet nga 300 ekspertë të cilët me përkushtimin e tyre ndaj punës së perbashkët (ekipore) dhe me një qasje individuale për cdo pëdrorues të saj garanton dhënien e shërbimeve të standardeve më të larta.

Storm Computers

Një nga integruesit kryesorë të sistemit vendor dhe rajonal. Përmes lidhjes së partneritetit me prodhuesit kryesorë botërorë të teknologjive të komunikimit të informacionit, ai implementon, përmirëson dhe adapton zgjidhje integruese të komunikimit-teknologjisë në përputhje me nevojat specifike të partnerëve lokalë.

Supra Net

Është e njohur në tregun e brendshëm si lider në fushën e inxhinierisë së projekteve dhe zbatimit të rrjeteve telekomunikuese pasive dhe shpërndarjes së pajisjeve të rrjetit pasiv të prodhuesve kryesorë botërorë.

Storm Informatika

Integruesi rajonal i sistemit të informacionit-komunikimit dhe zgjidhjeve hoteliere për prodhuesit kryesorë botërorë, me ekspertizë në zbatimin e zgjidhjeve të telefonisë IP, teknologjisë sëitching & routing, qendra kontakti, dhoma inteligjente dhe televizione interaktive.

Proaxis

Kompani me vite përvojë në shpërndarjen e pajisjeve IT. Si një distributorë për kompanitë kryesore në botë, merr përsipër standardet e klasit botëror në biznes dhe komunikim me klientët.

Databox

DataBox qendra e të dhënave është një nga ofruesit kryesorë të zgjidhjeve cloud në Republikën e Kroacisë dhe rajonit. Përmes njohurive specifike të ekspertëve tanë të IT-së, ne ofrojmë shërbime virtuale dhe të dedikuara të qirasë së infrastrukturës, zgjidhje për rikuperimin ndaj katastrofave, zgjidhje të sigurisë së ruajtjes së të dhënave, si dhe zgjidhje të monitorimit të sistemit TIK dhe dizajnimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e qendrave të të dhënave në vendndodhjen e përdoruesit. Një nga zgjidhjet për të cilat ne jemi veçanërisht krenarë janë zgjidhjet Hybird Cloud, të cilat u sigurojnë përdoruesve një disponueshmëri shumë të lartë ndërsa shkallëzojnë burimet. Ne gjithashtu ofrojmë me qira zgjidhje të aplikacioneve ERP dhe DMS nga zhvillimi ynë dhe zgjidhjet e aplikimit për të porositur.

Rinels

Kompania e orientuar në zgjidhje të integruara për punë emergjente, përfshirë komunikimin e tërë, marrjen dhe menaxhimin e ndërhyrjeve emergjente, GIS gjetjen dhe navigimin, regjistrimin, analizën dhe sistemin ERP. Zgjidhjet janë të zbatueshme në ndihmën e urgjencës mjekësore, brigadat e zjarrfikësve, transportin e ambulancave, shërbimet komunale dhe sistemin e shpërndarjes

Optima OSN

Integruesi rajonal i sistemit dhe implementuesi i sistemeve të komunikimit, zgjidhjeve të biznesit dhe shërbimeve që lejojnë ndërmarrjet të ndërtojnë biznesin e tyre rreth klientëve të tyre. Kompania ka krijuar partneritet dhe aleanca me kompani udhëheqëse botërore dhe shitës për të ofruar zgjidhje gjithëpërfshirëse që plotësojnë nevojat e klientëve