scroll down

STORM ICT

STORM ICT LLC është kompani e orientuar në zgjidhje të integruara e drejtuar nga inxhinierë të përgjegjshëm dhe me përvojë në fushën e teknologjisë informative dhe komunikimit.

STORM ICT është antarë i Grupit STORM - Një ndër kompanitë udhëheqëse në Kroaci në fushën e zhvillimit, implementimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve komplekse dhe të integruara të teknologjisë informative dhe komunikimit për biznese. Ekipi i Grupit STORM përbëhet nga 200 ekspertë të cilët me përkushtimin e tyre ndaj punës së perbashkët (ekipore) dhe me një qasje individuale për cdo pëdrorues të saj garanton dhënien e shërbimeve të standardeve më të larta.