scroll down

Informatat e përgjithshme

STORM ICT, Shoqëri me pergjegjësi të kufizuar

Rruga Tahir Zajmi (KOSOVATEX), pn, 10000 Prishtinë, Kosovë +383 38 732 731 +383 38 732 732