scroll down

Referencat

Ndermarrja Publike BanesoreLimak Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës "Adem Jashari"Korporata Energjetike e KosovesQendra Klinike Universitare e KosovesProcredit Bank SH.A.Universiteti i Prishtines “ Hasan Prishtina”Agjensia Kosovare per Verifikim dhe Krahasim te PronesZyra Kombetare e AuditimitFondi Kursimeve Pensionale - TrustiMinistria e Puneve te JashtmeTeleperformanceDardafon.Net L.L.C (Z-Mobile)Ministria e Administrimit te Pushtetit LokalIPKO Telecommunications SH.P.K.Banka Qendrore e Republikes se KosovesPolicia e KosovesSOS Fshatrat e Femijeve KosoveBiblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani"Radio Televizioni KosovesBanka EkonomikeKPMG ALBANIA – Dega KosoveKompania e Sigurimeve ILLYRIAQendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim- ATRCKomisioni i Pavarur per Miniera dhe MineraleAmerican Education in Kosovo - AUKKEP TrustPosta dhe Telekomunikacioni i KosovesKOSTTUNDP KosovëSWISS Diamond Hotel PristinaKosovo Partnerships for Development Project USAIDAgjencia Qendrore e ProkurimitTelemedicine e Kosovës LC WAIKIKI Retail KOSOVO SH.P.K.Sutherland Global Services Kosovo LLCKompania e Ujësjellësit Rajonal "Hidrodrini"NGO LENSFSDK-Fondi për Sigurimin e Depozitave të KosovësMinistria e InfrastrukturësDogana e KosovësAutoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike (ARKEP)Thesari - Ministria e FinancaveKuvendi i Komunes KacanikKomisioni Qendror i ZgjedhjeveVelez Managed Services Kosovo L.L.C.PECB Group inc Dega në KosovëMeridian Express SH.P.K.Kolegji Heimerer SH.P.K.Albi Commerce sh.p.k.Quipu Sh.P.K